“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: صدیقه هاشمی
سمت: محقق
پست الکترونیک: hashemiphys@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: عادله مخلص گرامی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: mokhles-gerami@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: عصمت درویش
سمت: محقق
پست الکترونیک: esmatdarvish@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: علی حاجی لو
سمت: محقق
پست الکترونیک: hajilou@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: علی دخانی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: a.dokhani@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: علی ناصح
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: naseh@ipm.ir
شماره تلفن: 5015
نام: غلامحسین حقیقت
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: h.haghighat@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: غلامرضا فردی پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: fardipour@ipm.ir
شماره تلفن: 75305
نام: فاطمه کارگر
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: fkargar@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: فرهاد اردلان
سمت: عضو پیش کسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: ardalan@ipm.ir
شماره تلفن: 75828
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo