• 3

“انتشارات”

نشریهٔ اخبار, فصل‌نامهٔ اخبار پژوهشکده
شمارهٔ فعلی (شمارهٔ 98)


۱.
پژوهشکدهٔ‌ علوم زیستی (تاریخچه، هدف‌ها و فعالیت‌ها)
-
پژوهشکده‌ای با رسالت ویژه، متمایز از مراکز سنتی مشابه
-
نخستین مرکز تخصصی آموزشی-پژوهشی در شاخه‌های جدید علوم زیستی و محاسباتی
۲.
مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی
۳.
جایگاه آمار در علم بیوانفورماتیک
۴.
آیا می‌توان زیست‌شناسی را به فیزیک فروکاست؟
۵.
از سلول تا بافت
۶.
واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینهٔ ژنتیک
۷.
گفتگو با رئیس پژوهشکدهٔ‌ علوم نانو
۸.
پروژهٔ polymath (برنامه‌ای برای پژوهشِ گروهی در ریاضیات)
۹.
نظریهٔ شکل‌گیری سیاهچاله از جایزهٔ نوبل فیزیک سهم می‌برد
۱۰.
جایزهٔ نوبل فیزیک (کشف شیء فشرده و ابرسنگین در مرکز کهکشان راه شیری را ارج می‌نهد)
۱۱.
پیشرفت در فیزیک (نقدی بر نظریهٔ ساختار انقلاب‌های علمی)
۱۲.
رویدادها (پاییز ۱۳۹۹)
۱۳.
رویدادها (زمستان ۱۳۹۹)
۱۴.
پژوهشگران و پروژه‌ها در سال ۱۳۹۹


شماره‌های پیشین

دانلود شماره‌های پیشین 98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
     
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo