“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق
پست الکترونیک: mashhoonb@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: بهزاد بقراطی
سمت: محقق
پست الکترونیک: b.boghrati@ipm.ir
شماره تلفن: 5012
نام: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
سمت: دفتر پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 22809150
نام: جاسم طاطی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: jasemtati@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: جواد رحیقی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: javad.rahighi@ipm.ir
شماره تلفن: 5081
نام: جواد علیزاده نوری
سمت: محقق
پست الکترونیک: j.alizadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: حامد زلفی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: hamedzolphy@ipm.ir
شماره تلفن: 75013
نام: حامد عبدالمالکی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: abdolmaleki@ipm.ir
شماره تلفن: 5011
نام: حسام الدین ارفعی
سمت: عضو پیشکسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: arfaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: حسین صابری
سمت: محقق
پست الکترونیک: hsaberi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo