“اخبار”

 پژوهشکده علوم کامپیوتر - 1402/10/11

مقاله پردازنده‌های مقیاس‌پذیر، منتخب بازنگریِ پنجاه‌سالگی ایسکا

 
 خوشحالیم اعلام کنیم مقاله دکتر پزمان لطفی کامران تحت عنوان "پردازنده‌های مقیاس‌پذیر" به عنوان یکی از مقالات بازنگری پنجاه‌سالگی ایسکا (ISCA) انتخاب شده است. این مجموعه مقالات شامل تعدادی از مقالات تاثیرگذار بیست و پنج سال اخیر کنفرانس ایسکا است. ایسکا شاخص‌ترین کنفرانس در زمینه معماری کامپیوتر شناخته شده است.

بیشتر بخوانید
 
 
back to top
scroll left or right