“اخبار”

 پژوهشکده ذرات و شتابگر - 1401/11/23

مدرسه مقدماتی پدیده شناسی کوارک-گلوئون پلاسما

برگزاری مدرسه مقدماتی پدیده شناسی کوارک-گلوئون پلاسما، پژوهشکده ذرات و شتابدهنده ها، پژوهشگاه دانش های بنیادی ، 23-27 بهمن 1401

 
 این مدرسه با هدف آموزش مقدماتی مسائل وموضوعات نظری و تجربی مرتبط با پدیده شناسی کوارک-گلوئون پلاسما در قالب کلاس درس در تاریخ 23 تا 27 بهمن 1401 در پژوهشکده ذرات و شتابدهنده ها و بصورت مجازی برگزار می شود. موضوعاتی که در این مدرسه پوشش داده میشوند عبارتند از : -نظریه میدان های دمادار -هیدرودینامیک نسبیتی - نظریه جنبشی - پدیده شناسی کوارک-گلوئون پلاسما مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1401  
 
back to top
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo