“اخبار”

 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی - 1399/10/16

برندگان دهمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و سومین جایزه علیمحمدی در ریاضیات

 
 همزمان با یازدهمین سالگرد شهادت دکتر مسعود علیمحمدی، اسامی منتخبین جایزه علیمحمدی در فیزیک و ریاضی اعلام شدند.

"جایزۀ علیمحمدی" به نام شهید دکتر مسعود علیمحمدی از سال ۱۳۹۰ هر سال توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به نویسندگان رساله‌های برتر دکتری فیزیک اهدا شده است. این جایزه از سال ۱۳۹۶ به نویسندگان رساله‌های برتر دکتری ریاضی نیز اهدا می‌شود. انجمن فیزیک ایران در برگزاری این جایزه در رشتۀ فیزیک با پژوهشگاه همکاری دارند.
به علت شیوع بیماری کرونا، جایزۀ امسال با تأخیر و عدم برگزاری مراسم جمعی اعطا خواهد شد.

دهمین جایزۀ علیمحمدی در فیزیک

این جایزه از بین متقاضیان فارغ التحصیلان داخل کشور به نامبردگان زیر اعطا می‌شود:

۱. امین بابازاده، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشتۀ فیزیک در گرایش اپتیک از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان، برای رسالۀ دکتری با عنوان
تبدیل طول موج کلاسیکی و کوانتومی نور در محیط‌های غیرخطی مرتبۀ دوم

(استاد راهنما: دکتر رحمان نوروزی).

۲. علی معتضدی فرد، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشتۀ فیزیک در گرایش اتمی مولکولی از دانشگاه اصفهان، برای رسالۀ دکتری با عنوان
طرح‌واره‌های نظریِ تولید و کنترل اثر دینامیکی کازیمیر در سامانه‌های اپتومکانیک آمیختۀغیرخطی
(استادان راهنما: دکتر محمدحسین نادری و دکتر رسول رکنی‌زاده).


سومین جایزۀ علیمحمدی در ریاضی

این جایزه از بین متقاضیان فارغ‌التحصیلان داخل کشور به نامبردگان زیر اعطا می‌شود:

۱. عباس معارف‌پرور، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشتۀ ریاضی محض از دانشگاه تربیت مدرس، برای رسالۀ دکتری با عنوان
میدان‌های پولیا با درجۀ کوچک و شاخیدگی کم
(استاد راهنما: دکتر علی رجایی).

۲. مریم سلیمانی، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشتۀ ریاضی محض در گرایش آنالیز (تابعی) از دانشگاه اصفهان، برای رسالۀ دکتری با عنوان
عملگرهای نرم‌گرا و خاصیت BPB در فضاهای باناخ
(استادان راهنما: دکتر جعفر زعفرانی و دکتر مجید فخار).
 
 
back to top
scroll left or right