“اخبار”

 معاونت مالی و اداری - 1397/10/11

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه دانش های بنیادی

ماده ۱-در این تصویب نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

 
 الف) پژوهشگاه: پژوهشگاه دانش های بنیادی ب) هیئت رئیسه: متشکل از رئیس پژوهشگاه و معاونین ایشان پ) بودجه: بودجه مصوبه پژوهشکده/واحد سال ۱۳۹۷ ت) تخصیص: مقدار وجه از کل بودجه پژوهشگاه که هر ماهه طرف سازمان مدیریت به پژوهشگاه اختصاص می یابد و از خزانه دریافت می‌شود ث) حقوق دارایی: آن قسمت از حقوق و مزایای که توسط خزانه به افراد رسمی ، پیمانی و یا قراردادی پرداخت می شود آیا به جدید ج) حقوق: کل مبلغ پرداختی به شخص اعم حقوق دارایی و سایر مواردی پژوهشگاه مستقیم پرداخت می کند چ) تملک و داراییهای سرمایه: تجهیزات، اثاثیه و مجموعه عملیات مربوط به ساخت و تکمیل فضاهای عمرانی ح) سیستم بودجه: سیستم موجود در سامانه اداری پژوهشگاه که اطلاعات مربوط به پروژه ها و برنامه ها/و فعالیت های پژوهشکده واحدها به همراه تعداد میزان زیادی آن ‌ ثبت می شود خ) سیستم پژوهشی سیستم موجود در سامانه اداری پژوهشگاه که اطلاعات مربوط به پروژه ها ، سمینارها ، مقالات و سایر اطلاعات پژوهشی د ر آن ثبت میشود ماده ۲- پژوهشکده/واحدها مکه کلیه پروژه ها برنامه ها فعالیت‌های خود را در سیستم بودجه ثبت نمایند تبصره: پس از ابلاغ بودجه پژوهشکدهمی/واحد ها می بایست میزان ریالی مندرج در سیستم بودجه را بر اساس بودجه ابلاغی اصلاح نمایند ماده ۳-پژوهشکده/واحد آمل عملکرد خود را بر اساس برنامه های مصوب و مندرج در سیستم بودجه اجرا نماید تبصره ۱-هادی روستا در صورت درخواست جابجایی فعالیت ها و ارقام آن ها تا سقف ۱۰ درصد با تایید رئیس پژوهشکده مجاز می باشد تبصره ۲-در صورت تغییرات بالاتر از ۱۰ درصد ارسال پیشنهاد و اصلاحات به هیئت رئیسه پژوهشگاه و تصویب آن الزامی است ماده ۴-و استخدام افراد علمی در قالب پسا دکترا و یا حق و تحقیق و قراردادهای علمی پژوهشی در سال ۹۷ تا سقف تعداد افراد شاغل در اسفند ماه سال ۹۶ ، به شرط وجود اعتبار کافی در پژوهشکده مجاز است ماده ۵-بکارگیری و استخدام نیروی انسانی جدید در قسمت های پشتیبانی و غیر علمی در سال ۹۷ به هر شکل و عنوان(از محل هرگونه اعتبار) ممنوع است ماده ۶-خرید اثاثیه اداری در سال ۹۷ ممنوع است ماده ۷-خرید هدیه ، دسته گل ، کیف سکه و هر نوع هزینه تجملی در پژوهشکده/واحدها و نیز سمینار کنفرانس ها ممنوع است ماده ۸-تعداد و مبلغ ماموریت های علمی بر اساس ابلاغیه مأموریت ها انجام پذیرفته و سقف تعیین شده رعایت گردد تبصره: در در تسویه مأموریت ها ارائه فاکتور و مستندات مربوط به هزینه سفر الزامیست گراف جدید ماده ۹-با توجه به امکان عدم تخصیص کافی از سوی دولت رعایت انضباط مالی برای کلیه پژوهشکده ها/واحد ها الزامی است ماده ۱۰-هرگونه پرداخت خارج از حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی پیمانی دکترا و قراردادهای شرکتی منوط به دریافت تخصیص مناسب و دریافت وجه از خزانه میباشد تبصره: پرداخت پاداش های شش ماهه و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم از جمله گونه خرید کالا و خدمات به شرط دریافت تخصیص مناسب و دریافت وجه از خزانه امکان پذیر است ماده ۱۱-عقد هرگونه قرارداد در قالب ماده ۴ این تصویب‌نامه از جمله حق و تحقیق میگون تدریس ، علمی پژوهشی ، حق الزحمه ساعتی ، حق حضور در جلسه و سایر پرداخت ها به ازای هیئت علمی و غیر هیات علمی منوط به اخذ مجوز از شورای علمی پژوهشکده و تأییدیه مبلغ آن از کارگزینی پژوهشگاه میباشد که بر اساس حکم هیات علمی شخص به کارگیری شده استخراج می‌شود ماده ۱۲ هرگونه هزینه بابت تعمیرات اساسی و خرید تاسیسات و تجهیزات ساختمان و محوطه سازی و تامین فضای سبز ساختمان ها فقط از طریق معاونت اداری و مالی انجام می پذیرد ماده ۱۳-عقد هرگونه قرارداد داخلی و یا بین المللی که بار تماس برای پژوهشگاه موارد منوط به اخذ مجوز و تامین اعتبار آن در بودجه تفصیلی پژوهشگاه که به تأیید هیئت امنا می رسد می باشد ماده ۱۵-ایجاد هرگونه بدهی خارج از اعتبارات آن پژوهشکده/واحد ممنوع است  
 
back to top
scroll left or right