“اخبار”

 معاونت مالی و اداری - 1397/10/11

راه اندازی مهدکودک

عده از همکاران در حال جمع‌کردن امضاء جهت درخواست تاسیس مهدکودک در پژوهشگاه می‌باشند.

 
 هر چند قبل از این تلاش برای چنین کاری بی ثمر بوده است ولی همکاران امیدوارانه در حال پیگیری دوباره این موضوع هستند. گفته می‌شود بیش از 100 کودک زیر 6 سال در پژوهشگاه وجود دارند. 
 
back to top
scroll left or right