“اخبار”

 معاونت مالی و اداری - 1397/10/11

شرایط جدید نحوه دریافت وام صندوق پژوهشگاه

طبق آخرین جلسه کمیته رفاه اعلام شد تمامی اعضاء (رسمی/قراردادی/شرکتی) می‌توانند در صندوق پژوهشگاه عضو شوند.

 
 همچنین شرایط اخذ وام علاوه بر دو نفر ضامن یک چک بدون تاریخ به مبلغ بیشتر از وام می‌باشد. 
 
back to top
scroll left or right