“اخبار”

 معاونت مالی و اداری - 1397/10/11

معاونت اداری و مالی

این صفحه اخبار و اطلاعیه‌های معاونت اداری و مالی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی را به اطلاع می‌رساند

 
 صفحه معاونت اداری و مالی شامل اخبار و اطلاعیه‌ها (بخش‌نامه‌ها، رویدادهای اداری و ...) با به روزرسانی روزانه سعی در بهبود روابط اداری دارد. 
 
back to top
scroll left or right