• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“مدیران ارشد”

محسن علیشاهیها

معاونت پژوهشی

حبیب قرار خسروشاهی

معاونت فناوری

احمدرضا هامونی حقیقت

معاونت مالی و اداری

مسعود پورمهدیان

رییس پژوهشکدهٔ ریاضیات

پژمان لطفی کامران

رییس پژوهشکدهٔ علوم کامپیوتر

مهدی صادقی

رییس پژوهشکدهٔ علوم زیستی

رضا عسگری

رییس پژوهشکدهٔ نانو

حسن فیروزجاهی

رییس پژوهشکدهٔ نجوم

علی قاضی‌زاده

رییس پژوهشکدهٔ علوم شناختی

حبیب قرار خسروشاهی

سرپرست پژوهشکدهٔ فیزیک

مجتبی محمدی نجف‌آبادی

رییس پژوهشکدهٔ ذرات و شتابگرها

حمید وحید دستجردی

رییس پژوهشکدهٔ فلسفهٔ تحلیلی

عالیه ارفعی

رییس دفتر روابط بین‌الملل

کامران شکوفنده

سرپرست بخش شبکه

علیرضا صالح

سرپرست بخش ثبت دامنه

معصومه کیانی

رییس کتابخانه

پرویز نظام دوست

رییس دفتر ریاست

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo