• 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4

“اخبار”

 پژوهشکده فیزیک

دستاورد علمی دکتر رضا عسگری

 
 دکتر رضا عسگری، استاد پژوهشکده فیزیک، به عنوان یکی از ده محقق برتر علمی کشور در سیزدهمین جشنواره برترین محققان و موسسات پژوهشی فناوری نانو برگزیده شده‌اند. این جشنواره توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. پژوهشکده فیزیک این موفقیت برجسته را به ایشان تبریک می‌گوید. 
 
back to top
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo